PDA

View Full Version : Dự báo kinh tế và Phân tích dữ liệu  1. [FUEH] Slide DBKT & PTDL - Phùng Thanh Bình
  2. Bài tập môn Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
  3. Bài giảng môn Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu.
  4. Phần mềm Eviews 8
  5. Flie dữ liệu kèm theo giáo trình thực hành Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
  6. Bài giảng phần "Hồi qui" của thầy Nguyễn Ngọc Danh
  7. Dự báo bằng phân tích hồi quy (Thầy Phùng Thanh Bình)
Giới thiệu về thầy A.J Hoge Giới thiệu về chương trình Effortless English Phương pháp học Effortless English Học Thử Effortless English Đặt Mua Bộ 7 DVD Effortless English