PDA

View Full Version : Kinh tế lượng 1. Bài giảng Kinh tế lượng - TS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh
 2. Kinh tế lượng - Basic Econometrics - Gujarati - Foreign Trade Course 37 - UEH
 3. [Giúp đỡ]Thầy Lê Văn Phi dạy Kinh tế lượng như thế nào?
 4. Phần mềm Eview 7 học Kinh tế lượng
 5. Bài giảng + bài tập+ bài đọc Kinh tế lượng của thầy Phó Trúc Phương
 6. [Bài tập] Thống kê và hồi quy đơn - Kinh tế lượng
 7. [FUEH] Kinh tế lượng - Bài giảng cô Miên
 8. [FUEH] Kinh tế lượng - Đề thi
 9. [Giúp đỡ] Kinh tế lượng thầy Cả, help :(((
 10. Thắc mắc 1 cách kiểm định về tự tương quan - Kinh tế lượng
 11. [FUEH] Tổng hợp các kiểm định phổ biến - Kinh tế lượng
 12. Ai giải giùm mình đề này với!
 13. Bài giảng Kinh Tế Lượng - cô Ngô Thị Tường Nam
 14. Hướng dẫn giải một số đề kinh tế lượng
 15. Help giúp mình đề này với
 16. Bài giảng Kinh tế lượng (Sưu tầm)
 17. Bài giảng môn Kinh tế lượng
 18. Slide bài giảng môn Kinh tế lượng
 19. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Eviews căn bản
 20. Tổng hợp công thức ôn tập kinh tế lượng!
 21. Eviews 7.2 Full, hướng dẫn cài đặt, crack và sử dụng
 22. giải giúp mình bài tập kinh tế lượng này với
 23. Slide bài giảng Kinh tế lượng - Cô Lê Thị Hồng Hoa
 24. [Sưu tầm] Một số dạng bài tập cơ bản
 25. [Sưu tầm] Bài tập lớn Kinh Tế Lượng
 26. Bài giảng Kinh tế lượng_Nguyễn Thị Ngọc Thanh
 27. cần anh hùng hào kiệt giúp đỡ đống bài tập này :(((
 28. Nhờ hướng dẫn giải một số câu hỏi kinh tế lượng
 29. [Giúp đỡ] Kinh tế lượng ?
Giới thiệu về thầy A.J Hoge Giới thiệu về chương trình Effortless English Phương pháp học Effortless English Học Thử Effortless English Đặt Mua Bộ 7 DVD Effortless English