PDA

View Full Version : Marketing căn bản 1. Tài liệu Marketing căn bản!
 2. Tổng hơp tài liệu ôn tập MARKETING CB :)
 3. Slide bài giảng marketing căn bản- đinh tiên minh :d @@
 4. [Mar] Bài giảng+ các bài tập trắc nghiệm ( thầy Nguyễn Tân Mỹ)
 5. Slide bài giảng Marketing căn bản - thầy Th.S. Đào Hoài Nam.
 6. [FUEH] Marketing in Asia - Lecture notes
 7. [FUEH] Marketing Plan [samples]
 8. [FUEH] Marketing - Kỹ năng phân tích và khai thác thông tin
 9. [FUEH] Marketing in Asia - Test Review
 10. [FUEH] [Marketing căn bản] [Slide BG - Nguyễn Văn Trưng]
 11. [FUEH] [Marketing căn bản] [Đề thi trắc nghiệm]
 12. [FUEH] [Marketing căn bản] [Tiểu luận]
 13. [FUEH] [Marketing căn bản] [Slide Marketing - Phillip Kotler]
 14. [FUEH] [Marketing căn bản] [Tài liệu tham khảo - Principles of marketing 4th edition]
 15. [Tiểu luận] Marketing toàn cầu của P&G
 16. [Tiểu luận] Phân tích dự báo các nhân tố môi trường marketing vĩ mô của Viettel
 17. [FUEH] Hệ Thống ôn tập Marketing và Một số đề mẫu
 18. Slide marketing căn bản cô Quách Thị bửu Châu
 19. [FUEH] Câu hỏi trắc nghiệm marketing căn bản theo từng chương (có đáp án)
 20. Đề thi và đáp án ôn tập thi thử môn Marketing căn bản
 21. Marketing cho một sản phẩm (tiểu luận của lớp cô Bửu Châu)
 22. TL Marketing
 23. Câu hỏi ôn tập Marketing
 24. 4P trong Marketing là gì?
 25. Marketing ngày nay - từ 4P đến 4C
 26. Chia sẻ kiến thức marketing trong kinh doanh
 27. Một sáng kiến - Làm Marketing cho rượu
 28. Chiến lược định giá sản phẩm trong Mareting Mix
 29. Tiểu luận marketing - sản phẩm trà thảo mộc Dr.Thanh
 30. Nguyên tắc 4P - 4C trong marketing ngày nay .
 31. Một số bài tập tình huống và đáp án marketing căn bản.
 32. Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bản.
 33. Đề cương ôn tập Marketing căn bản
 34. Phân tích chiến lược marketing của coca-cola.
 35. Phân tích chiến lược marketing của vinamilk.
 36. Môi trường MARKETING - vĩ mô .
 37. Câu hỏi và bài tập ôn tập Marketing căn bản
 38. Câu hỏi MARKETING
 39. Cho em hỏi 1 câu trong đề thi Marketing căn bản
 40. Câu hỏi
 41. Cho em hỏi Quảng cáo và PR
 42. Cho em hỏi: Chiến lược đẩy và chiến lược kéo
 43. Hỏi: tại sao các sp thiết yếu thường sử dụng kênh phân phối dài?
 44. Slide bài giảng Marketing căn bản - Thầy Nguyễn Thanh Minh
 45. Một số câu hỏi về lợi nhuận và doanh thu
 46. Nghiên cứu thị trường
 47. Bảng câu hỏi khảo sát thị trường
 48. Slide bài giảng môn Marketing căn bản - thầy Đinh Tiên Minh
 49. 10 bước xây dựng chiến lược Social Media
 50. Bài tiểu luận Marketing về nghiên cứu thị trường
 51. [Tài liệu] (Principles of Marketing 14th edition)
 52. [Help] BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU XEM PHIM TẠI RẠP LOTTE CINEMA CỦA SINH VIÊN
 53. [Marketing Căn bản][Slide bài giảng thầy Đào Hoài Nam][Cập nhật mới K39]
 54. Tài liệu môn Marketing căn bản - Thầy Nguyễn Quốc Hùng
 55. [Help] Kinh nghiệm thi cử
 56. Tóm tắt các chương trong MarCB
 57. Câu hỏi trắc nghiệm Marketing căn bản theo chương - có đáp án
 58. [giáo trình Quản trị Marketing]
 59. [tai lieu mon Marketing can ban - Th.s TRAN HONG HAI]
 60. Chia sẻ cho mấy bạn 200 câu trắc nghiệm marketing căn bản (chưa có đáp án)
Giới thiệu về thầy A.J Hoge Giới thiệu về chương trình Effortless English Phương pháp học Effortless English Học Thử Effortless English Đặt Mua Bộ 7 DVD Effortless English