PDA

View Full Version : Thẩm định giá  1. Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền
  2. Áp dụng mô hình chiết khấu dòng cổ tức ddm và mô hình nhân tử p/e vào định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam
  3. Chuyên đề Tốt nghiệp - Khả năng áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu tại VN
  4. Phương Pháp chiết khấu dòng diền thuần vốn chủ ( FCFE - Free cash flows to Equity)
Giới thiệu về thầy A.J Hoge Giới thiệu về chương trình Effortless English Phương pháp học Effortless English Học Thử Effortless English Đặt Mua Bộ 7 DVD Effortless English