PDA

View Full Version : Công tác chính trị 1. CTCT Công bố kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên - học kỳ cuối năm 2012
 2. CTCT Danh sách thí sinh vào vòng bán kết hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên Kinh tế
 3. [CTCT] Kết quả hội thi đơn ca tiếng hát sinh viên kinh tế năm 2012
 4. CTCT VÒNG BẢNG Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2013
 5. Học lại Sinh hoạt công dân
 6. CTCT cho em hỏi về đánh giá rèn luyện dư
 7. [FUEH] Đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân - năm 2013
 8. Run quá đi: "Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng vào ngành, chuyên ngành Khóa 38"
 9. CTCT Điểm rèn luyện ngày 4/11/2013
 10. CTCT điểm rèn luyện - cập nhật 25/11/2013
 11. CTCT Điểm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2014
 12. CTCT Cập nhật điểm rèn luyện học kì cuối 2014
 13. Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15 năm 2015
 14. Kế hoạch Tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống Sinh viên UEH lần thứ 40 năm 2015
 15. Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014
 16. CTCT Điều lệ Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 40 - năm 2015
 17. [CTCT][Thông báo về cộng thêm điểm rèn luyện OLP Mác - Lenin]
 18. CTCT Chạy vì trái tim 2015
 19. CTCT Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế - “UEH Idol 2015”
 20. UEH trao quyết định Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư UEH năm 2015
Giới thiệu về thầy A.J Hoge Giới thiệu về chương trình Effortless English Phương pháp học Effortless English Học Thử Effortless English Đặt Mua Bộ 7 DVD Effortless English