PDA

View Full Version : Nhóm SFR 1. Kết quả vòng 1 tuyển thành viên chính thức sfr năm 2013
 2. Danh sách thành viên chính thức SFR 2013
 3. Tuần lễ “tự hào sinh viên tài chính - ueh”
 4. Nhóm sfr- nghiên cứu hè lần v- 2014
 5. Tb số 1: Nghiên cứu hè 2014 – giai đoạn 1– đọc hiểu đề tài
 6. Cuộc thi “BẢN LĨNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO – lần V - 2014”
 7. Cuộc thi "BẢN LĨNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 2014" - Kết quả vòng 2
 8. [CUỘC THI] "Bản lĩnh giám đốc tài chính - 2014" - Chung Kết
 9. Vòng chung kết cuộc thi "Bản lĩnh Giám đốc tài chính CFO" lần V năm 2014
 10. [Chuyên đề Kinh Tế Lượng] ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY GMM TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 11. [SFR] Cuộc thi CFA - Chứng chỉ quốc tế trong tầm tay lần II
 12. [CLB SFR] Cuộc thi CFA- Chứng chỉ quốc tế trong tầm tay lần II - Năm 2015
 13. [SFR] Nghiên cứu hè - Ươm mầm tài năng nghiên cứu lần VII - 2015
 14. [Nhóm SFR] Cuộc thi IAE - INVESTMENT ANALYSIS EXPERT Lần 1 - 2015
 15. [SFR] Đại hội đại biểu lần thứ 17 nhiệm kì 2015-2016.
 16. [SFR] Cuộc thi IAE – INVESTMENT ANALYSIS EXPERT 2015
Giới thiệu về thầy A.J Hoge Giới thiệu về chương trình Effortless English Phương pháp học Effortless English Học Thử Effortless English Đặt Mua Bộ 7 DVD Effortless English