PDA

View Full Version : Giúp mình 3 câu hỏi Luật Thương Mạilinhlun
08-06-2013, 09:15 AM
Mình đang học môn Luật thương mại và chuẩn bị ôn thi, có 3 câu này nhờ mọi người có thể hướng dẫn giúp mình với http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Câu 1: điều kiện có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh, thương mại? Khi nào một giao dịch dân sự trở thành hợp đồng kinh doanh thương mại?
Câu 2: Tháng 11-2007 Công ty Tân Phú ký hợp đồng vận chuyển với Công ty CP Vận Tải Biển Đông chuyên chở số gạo trên đến cảng Hải Phòng. Tuy nhiên khi tiếp nhận số gạo trên tại cảng HP công ty TNHH Tân Đạt phát hiện toàn bộ số gạo bị ẩm không đảm bảo chất lượng như đã ký kết trong HĐ:
Hỏi:
a, Trong trường hợp này Công ty Tân Phú đã vi phạm điều khoản nào? Vì sao?
b, Hãy xác định các đương sự trong vụ án trên là ai và vì sao người đại diện đó là người đại diện cho các đương sự tại tòa án .
Câu 3: phân biệt cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên?
Những loại hình doanh nghiệp nào có hội đồng thành viên, vai trò của từng loại hội đồng thành viên và điểm khác biệt với hội đồng quản trị?


Xin cảm ơn mọi người.

Giới thiệu về thầy A.J Hoge Giới thiệu về chương trình Effortless English Phương pháp học Effortless English Học Thử Effortless English Đặt Mua Bộ 7 DVD Effortless English