Chào các bạn!Mình có một bài tập thuyết trình môn Kinh tế phát triền về chủ đề :" Vấn đề tồn tại trong các tập đoàn kinh tế lớn ờ Việt Nam". Mình chọn tập đoàn điện lực Việt Nam.
Hiện tại mình vẫn chưa tìm được tài liệu về chủ đề này.
Mình muốn qua diễn đàn mong các bạn giúp đỡ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!