như tiêu đề đã nói ! khi vào tùy chỉnh e đã chọn giao diện FUEH-BLUE nhưng không có tác dụng.... hiển thị vẫn luôn là Default style . khi vào tùy chỉnh coi lại thì tại chỗ tùy chọn vẫn chính xác là FUEH-BLUE. loi giao dien.pngtuy chon giao dien.png