Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 15-năm 2015

1.Mục đích:
-Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý Luận Chính Trị.
- Khích lệ tinh thần yêu thích các môn Lý Luận Chính Trị trong sinh viên
-Thiết thực góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị.
-Thông qua Hội thi nhằm tuyên dương những sinh viên đạt kết quả cao trong việc học tập các môn Lý luận chính trị, tuyển chọn vào đội tuyển trường tham gia Olympic các Môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng: Sinh viên khóa 37,38,39,40 đại học chính quy đang học tại trường
3.Cơ sở thành lập đội:
- Mỗi đội gồm 6 thành viên (5 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị)
- Mỗi Sinh viên chỉ được đăng ký thamgia một đội
- Đối với các Đội đạt giải I,II,III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự chỉ được phép giữ lại tối đa 2 thành viên cũ.
- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 2 thành viên tham dự đội tuyển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường. (không phân biệt năm tham dự, đội 1 hoặc đội 2 trong đội tuyển)

4.Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp trên website: www.ctct.ueh.edu.vn
5.Hình thức thi:
* Vòng trắc nghiệm trực tuyến:
Tất cả các đội tham dự bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến online cho từng thành viên.Đề thi gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài 15 phút. Số điểm của đội là tổng số điểm của 4 thành viên có điểm số cao nhất.

* Vòng loại:
Sau vòng Trắc nghiệm trực tuyến sẽ chọn ra 100 đội có điểm số cao nhất vào vòng loại. Các đội tham dự vòng loại trên máy tính bằng hình thức trắc nghiệm cho từng thành viên. Đề thi gồm 75 câu hỏi, thời gian làm bài là 45 phút.Số điểm của đội là tổng điểm của 05 thành viên có số điểm cao nhất.
* Vòng bảng:
Sau vòng loại sẽ chọn ra 27 đội có số điểm cao nhất để vào vòng bảng. 27 đội sẽ chia thành 9 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp.Vòng bảng gồm 3 phần thi.
* Vòng bán kết:
Vòng bán kết thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp, mỗi bảng gồm 3 đội. Vòng bán kết gồm 4 phần thi và câu hỏi thử thách không mang tính bắt buộc.
* Vòng chung kết
3 đội đứng đầu vòng bán kết sẽ thi chung kết xếp hạng. Vòng chung kết gồm 4 phần thi và câu hỏi thử thách không mang tính bắt buộc.
6. Thời Gian:
- Ngày 02-04/03/2015 : Tổ chức cuộc thi Trắc Nghiệm trực tuyến
- Ngày 05/03/2015: Công bố kết quả cuộc thi Trắc nghiệm trực tuyến
- Ngày 08/03/2015 : Tổ chức thi vòng loại
- Ngày 09/03-15/03/2015: Công bố kết quả thi vòng loại
- Ngày 16/03-18/03/2015: TỔ chức thi vòng bảng (17h30-21h)
- Ngày 24/03/2015: Tổ chức thi Bán kết (17h30-21h)
- Ngày 27/03/2015: Tổ chức thi vòng chung kết (18h -21h00)

Trên đây là đôi nét sơ lược về Kế hoạch của Hội thi
Chi tiết các bạn có thể xem tại http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.p...iewst&sid=1773