Có bạn nào đã từng học triết 2 của thầy Vũ Anh Tuấn, cho mình hỏi thầy thường ra những câu hỏi như thế nào trong bài thi cuối kỳ?