Hội diễn truyền thống khoa Quản trị Kinh doanh

SẮC MÀU CẢM XÚC 2015


Chủ đề: LIFE - You only live once
- Thời gian: 18h00 thứ tư, ngày 04/02/2015
- Địa điểm: Hội trường B322 – cơ sở B trường ĐH Kinh tế TP.HCM
- Nhóm ca sĩ khách mời F BAND sẽ làm đêm hội thêm sôi động
- Phí tham gia 15.000vnđ/sinh viên