THÔNG BÁO
V/v Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2015

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Câu lạc bộ Kế toán - Kiểm toán (A2C) và Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai tổ chức Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2015, cụ thể như sau:
Ø Đối tượng: sinh viên hệ chính qui khóa 37, 38, 39 thuộc các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
Ø Số lượng: 60 suất cho 04 trường đại học tại TP.HCM.
Ø Trị giá học bổng: 25.000.000 đồng /suất bao gồm:
- 3.000.000 đồng tiền mặt;
- 7.000.000 đồng tài trợ các khóa học thuật do sinh viên tự chọn;
- 15.000.000 đồng bao gồm:
§ Phí học môn Kế toán tài chính (F3) chương trình ACCA (gồm phí đăng ký ban đầu và phí thường niên năm 2016);
§ Phí thực tập hè tại Deloitte cùng với các khóa huấn luyện kỹ năng mềm.
Ø Điều kiện tham gia học bổng:
- Có thành tích học tập khá, điểm trung bình từ 7.0 trở lên; Riêng sinh viên là dân tộc thiểu số hoặc vùng sâu - vùng xa điểm trung bình từ 6.5 trở lên.
- Có đam mê phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Tích cực tham gia vào công tác xã hội hoặc các hoạt động ngoại khóa, đoàn, hội;
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2015.

Ø Cách thức tham gia học bổng:
Sinh viên truy cập http://thapsangtuonglai.com/dang-ky-hoc-bong.php để đăng ký. Hồ sơ bao gồm:
- Form đăng kí online (mục Đăng ký học bổng);
- Bảng điểm trung bình tích lũy (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
- Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (sinh viên download về và điền đầy đủ thông tin, xin xác nhận tại địa phương và tại trường, sau đó scan và gửi trong form đăng kí)
* Lưu ý: Hồ sơ ứng tuyển cần thuyết phục với Ban tổ chức rằng sinh viênxứng đáng được nhận học bổng này cũng như học bổng Thắp sáng tương laisẽ giúp sinh viên như thế nào trong việc vươn tới mục tiêu nghề nghiệp của mình và những lợi ích cho cộng đồng mà học bổng này có thể mang lại.
Ø Quá trình xét duyệt:
- Từ 03/02 - 28/02/2015: triển khai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký học bổng;
- Từ 15/03 – đầu tháng 04/2015: xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn ứng viên;
- 05/2015: công bố kết quả và trao học bổng.
Ø *clgt?*Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2015.
Ø Thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ:
- Anh Nguyễn Minh Lộc, chuyên viên Trung tâm QHDN-HTSV: (08) 3855 1777
- Bạn Phạm Thị Phượng, thành viên Câu lạc bộ A2C và Câu lạc bộ ACCA Tương lai: 0165 7049 873 - Email: phamphuongbbb@gmail.com