mọi người cho mình xin ít kinh nghiệm tóm tắt 6 chương cuối trong 5 trang ạ!