MỖI ĐƠN VỊ MÁU LÀ MỘT TẤM LÒNG
Cập nhật: "TUẦN LỄ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 34" (16/03 - 22/03 ).

Vậy là buổi hiến máu nhân đạo đầu tiên đã đc diễn ra tại csB với sự tham gia của rất nhiều bạn sinh viên.
Chương trình vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày tiếp theo từ 6h đến 10h:
- Thứ 3: (16/03) tại csB và csC
- Thứ 4: (17/03) tại csB
- Thứ 5: (18/03) tại csB
- Chủ nhật: (22/03) tại ktx 135 và ktx 43-45
Các bạn hãy cùng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện để chung tay vào những hoạt động ý nghĩa và vì 1 nghĩa cử cao đẹp.