Danh sách sinh viên được đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập
Học kỳ đầu - Năm 2015
(Xét theo kết quả học tập học kỳ cuối 2014)


Lưu ý:
- Điều kiện để xét và được cấp học bổng theo Quyết định số 1321/ QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ban hành ngày 12/4/2013 Quy định về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đai học chính quy (xem tại http://forum.ueh.edu.vn/baiviet/126419 );

- Nếu sinh viên có thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo-CTSV gặp thầy Sơn ( số điện thoại: 38230082 - ext: 122) trong giờ hành chính từ ngày 23/3/2015 đến 26/3/2015.

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2015: