THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 62-KH/ĐHKT-ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHTP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2015


KẾ HOẠCH
Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh Viên Kinh Tế năm 2015
-----------------

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1.Mục đích:
- Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong đoàn viên, hội viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
- Tiếp tục phát huy nội dung Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2014 đã thành công; sáng tạo tổ chức ra nhiều nội dung mới mẻ, thiết thực cho địa phương.
- Thông qua các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục và tạo môi trường để sinh viên trao dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, được rèn luyện năng lực công tác quần chúng, nhân cách và bản lĩnh chính trị nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ và trưởng thành của sinh viên, đồng thời tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhà trường và địa phương nơi tổ chức chiến dịch.
2.Yêu cầu:
- Nội dung hoạt động của Chiến dịch Tình nguyện sinh viên Kinh tế 2015 phải thật sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp, tạo dấu ấn với chiến sĩ và xã hội;
- Có công trình cụ thể trong chiến dịch với phương châm “mỗi chiến sĩ tình nguyện một hoạt động, mỗi đội hình một công trình thanh niên tình nguyện”.
- Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2015 phải thật sự để lại ấn tượng đẹp cho người dân theo tinh thần của khẩu hiệu “Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ”.
- Các cơ sở Đoàn – Hội phải thật sự chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng chương trình chi tiết cho các hoạt động do đơn vị mình đảm nhận.
- Hoạt động chiến dịch phải đảm bảo tính đội hình và an ninh trong nội bộ.
3.Chủ đề:
“Tuổi trẻ UEH chung tay xây dựng nông thôn mới”
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - NỘI DUNG:
1.Thời gian và địa điểm thực hiện:
- Thời gian:
+ Chặng 1: từ 01/7 - 25/7/2015 – Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh
+ Chặng 2: 26 -27/9/2015 – Tết trung thu
a.Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh:
- Địa điểm thực hiện:
+ Xã Phong Phú – huyện Bình Chánh
+ Xã Hiệp Phước – huyện Nhà Bè
+ Các Quận huyện Đoàn, Đoàn phường, xã trong Thành phố.
+ Các nhà mở, mái ấm trên địa bàn thành phố, các khu chăm sóc bệnh nhi.
b.Mặt trận Tỉnh Bình Phước:
2.Địa điểm: các xã thuộc huyện Bù Đốp Tỉnh Bình Phước
3.Nội dung thực hiện:
Chặng 1 - CDTN Mùa hè xanh 2015:
- Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
- Các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
- Công tác đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, giải trí nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi và người dân.
- Công tác tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, sức khỏe sinh sản, phổ cập tin học, nông thôn mới…
- Thực hiện công trình thanh niên: nhà tình bạn, cầu bê tông nông thôn, phòng máy tính…
- Hội thảo hướng nghiệp cho thanh niên lập nghiệp; hội thảo khuyến nông… tùy vào điều kiện thực tế của địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy cấp thành phố.
Chặng 2 - Chương trình “Vui hội trăng rằm”
- Nghiệm thu công trình thanh niên chặng 1.
- Tổ chức Tết trung thu cho các em thiếu nhi tại địa bàn công tác.
4.Tổ chức lực lượng:
Chặng 1 - CDTN Mùa hè xanh 2015
Chặng 2 - Chương trình “Vui hội trăng rằm”
Tất cả sinh viên hệ ĐHCQ các khóa 37, 38, 39, 40 phân chia về 2 mặt trận như sau:
4.1.Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh: 2 chặng với 600 chiến sĩ/chặng
- Huyện Bình Chánh : 100 chiến sĩ
- Huyện Nhà Bè: 50 chiến sĩ
- Đội hình chuyên: 500 chiến sĩ
4.2. Mặt trận Bình Phước: (trừ các Sinh viên K37, K38, K39, K40 đăng ký học kỳ hè)
a. Chặng 1 – Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh: 350 chiến sĩ
Tổng số chiến sĩ tham gia:
- Thường trực Ban chỉ huy
- Chiến sĩ thường trực
- Tổ chức các đội hình chuyên
b. Chặng 2 – Chương trình “Vui hội trăng rằm”: 07 đội – 500 chiến sĩ
III. MỤC TIÊU - KHẨU HIỆU
1.Mục tiêu: thực hiện thành công 4 dự án lớn, cụ thể:
- DỰ ÁN "10.000 QUYỂN TẬP TRẮNG, 10.000 CÂY BÚT CHO HỌC SINH CAO NGUYÊN”.
- DỰ ÁN "1000 HỌC BỔNG CHO THIẾU NHI VÙNG SÂU VÙNG XA"
- DỰ ÁN "5 CĂN NHÀ TÌNH BẠN CHO ĐOÀN VIÊN KHÓ KHĂN"
- DỰ ÁN "HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐÁNH RĂNG, RỬA TAY ĐÚNG CÁCH"
2.Khẩu hiệu:
“Tình nguyện xanh, xanh Kinh tế, đẹp quê hương”
IV. ĐỘI HÌNH CHUYÊN CẤP TRƯỜNG
- Đội hình chuyên “Thông tin”
- Đội hình chuyên “Dự án”
- Đội hình chuyên “Tin học”
- Đội hình chuyên “Văn nghệ xung kích”
- Đội hình chuyên “Tuyên truyền”
- Đội hình chuyên “Anh văn”
- Đội hình chuyên “Võ tự vệ”
- Đội hình chuyên “Nhảy hiện đại”
- Đội hình chuyên“Pháp luật”
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Mời tham gia Ban chỉ đạo:
1. GS.TS. Nguyễn Đông Phong BT Đảng ủy - Hiệu trưởng Trưởng ban
2. TS. Trần Thế Hoàng PBT Thường trực Đảng ủy Phó ban
3. TS. Lê Tấn Bửu Chủ tịch Công đoàn Thành viên
4. TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt Trưởng phòng TC-HC Thành viên
5. ThS Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng CTCT Thành viên
6. ThS Bùi Quang Hùng Trưởng phòng TC –KT Thành viên
7. ThS Phan Ngọc Anh Bí thư Đoàn trường Thành viên
2.Ban chỉ huy chiến dịch:
1. ThS Phan Ngọc Anh Bí thư Đoàn trường Chỉ huy trưởng
2. Đ/c Dương Minh Mẫn Phó Bí thư Đoàn
Chủ tịch Hội SV trường
Chỉ huy phó TT
3. ThS Đặng Thị Bạch Vân Phó Bí thư Đoàn trường Chỉ huy phó
4. Đ/c Quan Hán Xương Phó Bí thư Đoàn trường Chỉ huy phó
5. Đ/c Ngô Đức Tiên UVTV Đoàn trường Thành viên TT
6. Đ/c Đinh Đỗ Tuyết Minh UVTV Đoàn trường Thành viên TT
7. Đ/c Đặng Tính UVTV Đoàn trường Thành viên TT
8. Đ/c Nguyễn Tường An UVTV Đoàn trường – UV BTK HSV trường Thành viên TT
9. Đ/c Trần Nhật Hoàng UVTV Đoàn trường Thành viên TT
10. Đ/c Phạm Thị Yến Nhi Phó Chủ tịch HSV trường Thành viên TT
11. Đ/c Trần Thu Thảo Phó Chủ tịch HSV trường Thành viên TT
12. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang UVTK Hội Sinh viên trường Thành viên TT
13. Đ/c Lữ Hồng Châu UVTK Hội Sinh viên trường Thành viên TT
14. Đ/c Lưu Mỹ Ngọc Chánh VP Đoàn trường Thành viên TT
15. Đ/c Trương Thị Thanh Trầm UV BCH Đoàn trường
UVBCH Hội SV trường
Thành viên TT

Cùng các đồng chí là thành viên Ban chỉ huy được phân công theo quyết định của Chỉ huy trưởng chiến dịch.
3.Nhiệm vụ Ban chỉ huy chiến dịch:
- Thành lập bộ máy chỉ huy chiến dịch các cấp.
- Phân công Ban chỉ huy chiến dịch các cấp thực hiện tuyên truyền chiến dịch, huy động các nguồn lực xã hội tăng cường cho chiến dịch đạt hiệu quả cao.
- Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện thực hiện thành công các nội dung của chiến dịch gắn với nhu cầu của địa phương đảm bảo theo tinh thần “an toàn, thiết thực, hiệu quả”.
- Kịp thời đề xuất khen thưởng, tuyên dương, động viên các cá nhân, tập thể điển hình có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.
- Báo cáo đầy đủ diễn tiến và kết quả của chiến dịch cho Ban chỉ đạo chiến dịch cấp trường và Ban chỉ huy chiến dịch cấp Thành phố.
4.Tiến độ thực hiện:
03/01 - 15/03/2015: Trình dự thảo phương án thực hiện cho BTV và BTK;
Liên hệ và trao đổi cơ bản nội dung thực hiện chiến dịch với địa phương;
Xin ý kiến Đảng ủy - Ban Giám hiệu trường;
15/03 – 30/3/2015: Hoàn thiện kế hoạch;
Lên khung nội dung công tác và phân công nhiệm vụ BCH.
01/4 – 20/4/2015: Triển khai kế hoạch tình nguyện đến các cơ sở Đoàn - Hội;
Triển khai vận động tài trợ cho chiến dịch;
Xây dựng các đội hình công tác chặng 1 và bộ máy chủ chốt các đội hình.
Các đội hình lập kế hoạch công tác dự kiến cho chặng 1;
Khảo sát cấp đội trưởng và thống nhất kế hoạch hoạt động tổng thể với địa phương trong suốt 2 chặng;
BCH cấp trường duyệt DS tham gia chiến dịch.
08/6 – 21/6/2015: Tập huấn chiến sĩ tham gia chặng 1.
22/6 – 30/6/2015: Rà soát công tác chuẩn bị cho chặng 1.
01/7 – 25/7/2015: Chặng 1: CDTN Mùa hè xanh 2015
12/8 – 18/8/2015: Duyệt kế hoạch cơ sở và công bố kế hoạch chặng 2
19/8 – 24/9/2015: Triển khai công tác chuẩn bị cho chặng 2.
26/9 - 27/9/2015: Chặng 2: “Vui hội Trăng rằm” năm 2015
05/10/2015: Nộp báo cáo hoạt động chặng 2
Tháng 10/2015: Tổng kết chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2015

VI. TÀI CHÍNH
- Nguồn kinh phí: Kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các nhà hảo tâm… hỗ trợ trực tiếp cho địa phương & chiến sĩ tình nguyện.TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(đã ký)

ThS. Phan Ngọc Anh