thanks bạn đã chia sẻ, bảo sao mới đổ 50k mà đi đc 3- 4 hôm, ở đâu cũng lừa đảo hết