Xin chào các anh chị trong forum ueh ạ !
Em là sinh viên trường ngoài, khổ nổi là trường em không có forum riêng để trao đổi bài tập nên em mới mạo muội vào đây để nhờ các anh/chị giải giúp em một số bài tập Mác 2. Xin cảm ơn anh chị trước ạ

Bài 1: Tổng số vốn đầu tư K = 100, cấu tạo hữu cơ là 4/1, C1 = ½ C, nhà đầu tư dự tính tốc độ chu chuyển 1 vòng/năm thì khấu hao trong 10 năm sẽ hết.
a) Nếu 1 năm chu chuyển 1 vòng và tỉ suất lợi nhuận là 25% thì lợi nhuận thu được là bao nhiêu, giá bán lô hàng trên là bao nhiêu?
b) Nếu 1 năm chu chuyển 2 vòng và tổng lợi nhuận thu được là 400 thì tỉ suất lợi nhuận là bao nhiêu? Bài 2: Tổng số vốn đầu tư là K = 2000, cấu tạo hữu cơ là 4/1, C1 = ½ C, nhà đầu tư dự tính tốc độ chu chuyển 1 vòng/năm thì khấu hao trong 10 năm sẽ hết.
a) Nếu 1 năm chu chuyển 1 vòng và lợi nhuận thu được là 400 thì giá bán lô hàng này là bao nhiêu? Tỉ suất lợi nhuận tính theo chi phí là bao nhiêu?
b) Nếu 1 năm chu chuyển 2 vòng và tỉ suất lợi nhuận tính theo chi phí là 30% thì lợi nhuận bao nhiêu?
c) Từ kết quả của a và b hãy cho biết trong một đồng doanh thu có bao nhiêu lợi nhuận?p/s: nếu em có post sai box thì xin mod đừng xóa bài này ạ, em gần thi rồi, ngày 25 là em thi, mong các MOD thông cảm ạ ^^! Các anh chị giải giúp em nhé, em nghĩ lâu mà không ra đáp án @@