Thông báo chương trình “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” năm 2015
18.07.2015 09:10
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên tập trung vào việc học tập trong năm cuối cùng đại học mà không phải lo lắng, bận tâm về vấn đề tài chính cho chi phí học tập và một số chi phí cơ bản khác của bản thân như sách vở, bảo hiểm y tế..., Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Chương trình “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” năm 2015.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DN - HỔ TRỢ SV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 72/TB-ĐHKT-QHDN TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2015
THÔNG BÁO
V/v Chương trình “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” năm 2015
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên tập trung vào việc học tập trong năm cuối cùng đại học mà không phải lo lắng, bận tâm về vấn đề tài chính cho chi phí học tập và một số chi phí cơ bản khác của bản thân như sách vở, bảo hiểm y tế..., Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Chương trình “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” năm 2015, cụ thể như sau:
Ø Đối tượng: Là sinh viên hệ chính quy thuộc khóa 38 của Trường.
Ø Số lượng: 05 suất.
Ø Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/suất.
Điều kiện tham gia học bổng:
- Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên;
- Tích cực tham gia các hoạt động chung của trường, cộng đồng và xã hội;
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2015.
Ø Quyền lợi khác khi tham gia học bổng: ngoài khoản trợ giúp về tài chính, sinh viên được trao “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” còn có cơ hội:
- Được mời tham dự các buổi hội thảo khoa học, các khóa đào tạo nghề nghiệp do SCIC tổ chức;
- Được thực tập làm việc tại SCIC (nếu có nguyện vọng);
- Được ưu tiên trong quá trình tuyển dụng vào làm việc tại SCIC (nếu có nguyện vọng và khi SCIC có nhu cầu);
- Được SCIC giới thiệu khi nộp hồ sơ xin việc tại các doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư của SCIC.


Ø Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin học bổng (theo mẫu, tải về từ website http://corsac.ueh.edu.vn);
- Bảng điểm quá trình học tập (có xác nhận của phòng QLĐT-CTSV);
- Bản photo các kết quả nghiên cứu khoa học, giấy chứng nhận các hoạt động xã hội và các chứng chỉ khác (nếu có);
- Thẻ sinh viên (bản photo).
Ø Quy trình xét chọn:
- Nhận hồ sơ: Đến hết ngày 27/8/2015.
- Phỏng vấn tại trụ sở SCIC - Chi nhánh phía Nam: tháng 9/2015.
- Thông báo trúng tuyển: tháng 9/2015.
- Trao học bổng: tháng 9/2015.
Ø *clgt?*Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/8/2015.
Ø Địa điểm nộp hồ sơ:
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - HỖ TRỢ SINH VIÊN
PHÒNG B0.03, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Q. 10
Điện thoại : (08) 3855 1777 (gặp anh Lộc)
GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trương Minh Kiệt