Thông báo chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2015Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên của Trường đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có tinh thần phục vụ cộng đồng, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức Chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” năm 2015, cụ thể như sau.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DN – HỔ TRỢ SV
---------------------
Số: 79/TB-ĐHKT-QHDNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2015


THÔNG BÁO
V/v Chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2015


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên của Trường đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có tinh thần phục vụ cộng đồng, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức Chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” năm 2015, cụ thể như sau:
Ø Đối tượng:
- Là sinh viên khóa 38, 39, 40 thuộc hệ chính qui của Trường; Có tinh thần phục vụ cộng đồng (có lòng hiếu thảo, thương yêu bạn bè và giúp đỡ người khác);
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2015 trừ trường hợp đặc biệt.
Ø Số suất học bổng: tổng cộng 11 suất. Trong đó:
- 07 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
- 04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên.
Ø Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/suất.
Học bổng được chia làm 02 học kỳ, mỗi học kỳ là 5.000.000 đồng. Sinh viên được nhận học bổng học kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt và tham gia công tác xã hội (có giấy xác nhận) thì sẽ được xét hưởng tiếp học bổng cho học kỳ 2.
Ø Điều kiện xét học bổng:
1/ Học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc:
+ Có kết quả học tập của 02 học kỳ gần nhất trên 8,0 và điểm rèn luyệntrên 8,0;
+ Có tinh thần phấn đấu vươn lên và nghiên cứu sáng tạo;
+ Có năng khiếu đặc biệt (ngôn ngữ, nghệ thuật, nghề truyền thống, khoa học, khoa học kỹ thuật, thông tin, thể dục, v.v);
+ Có tinh thần phục vụ cộng đồng.
2/ Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
+ Có kết quả học tập của 02 học kỳ gần nhất trên 7,0; Điểm rèn luyệntrên 8,0;
+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (vừa làm vừa học, phải giúp đỡ kinh tế gia đình…);
+ Có tinh thần phấn đấu vươn lên và lạc quan;
+ Có tinh thần phục vụ cộng đồng.
Ø Hồ sơ xin học bổng gồm có:
- 02 đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt) có dán hình, (theo mẫu, tải về từ website: http://corsac.ueh.edu.vn);
- Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
- Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng CTCT);
- 01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết);
- 01 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức);
- 01 bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S. Ting (tham khảo website của Quỹ:www.lawrencestingfund.org)
- 02 Thư giới thiệu của 02 Thầy/Cô của trường (có xác nhận của Khoa);
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
- Nếu sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn phải có Giấy xác nhận của địa phương;
- Thẻ sinh viên (bản photo);
- Số tài khoản ngân hàng Vietcombank do sinh viên đứng tên tài khoản.
- Các nội dung xác nhận khác (nếu có).
Lưu ý:
- Các hạng mục trong hồ sơ xin cấp học bổng, nếu có thể (tùy theo từng hạng mục và khả năng) thực hiện bằng tiếng Anh.
- Sinh viên tự mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting sẽ chuyển tiền học bổng vào tài khoản cho sinh viên (1.000.000 đồng/tháng).
- Cuối tháng 01/2016 sinh viên được nhận học bổng Lawrence S. Ting phải nộp kết quả học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội trong học kỳ vừa qua tại phòng B0.03 – Số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Nếu sinh viên có thành tích học tập kém và không có giấy xác nhận tham gia công tác xã hội sẽ không được xét cấp học bổng học kỳ sau;
- Sinh viên được nhận học bổng Lawrence S. Ting phải có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động của Quỹ Lawrence S. Ting tổ chức, không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.
Ø Kết quả học bổng:
- Giữa tháng 9/2015: thông báo kết quả;
- Cuối tháng 9/2015: tổ chức Lễ trao học bổng (Dự kiến).
Ø *clgt?*Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/9/2015.
Ø Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - HỖ TRỢ SINH VIÊN
PHÒNG B. 003, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Q. 10
Điện thoại : (08) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lâm Thị Vỵ Tha