Thông báo về việc triển khai thực hiện BHYT- BHTN sinh viên HKC 2015 VÀ HKĐ 2016

Ngày 03/8/2015 Trường nhận được Công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm Xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) năm học 2015-2016.
Nội dung Công văn quy định mức đóng BHYT HSSV như sau: HKC 2015 và năm học 2016 thực hiện từ 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2016 (tổng cộng 15 tháng), cụ thể:

4,5% x 1.150.000 đồng x 15 tháng = 776.250 đồng.

Trong đó: - Học sinh, sinh viên đóng 70% = 543.375 đồng
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 232.875 đồng

Ngày 11 tháng 5 năm 2015 Trường đã có Thông báo số 1077/TB-ĐHKT-YT về việc triển khai thực hiện BHYT-BHTN cho sinh viên HKC 2015 và HKĐ 2016 với mức phí BHYT và BHTN như sau: BHYT: 434.700 đồng/ 12 tháng
BHTN: 30.000 đồng/ 12 tháng

Tổng cộng : BHYT + BHTN = 464.700 đồng/ 12 tháng.

Nay Trường điều chỉnh mức phí BHYT và BHTN như sau:
BHYT: 543.375 đồng/ 15 tháng
BHTN: 39.000 đồng/ 15 tháng.
Tổng cộng: BHYT + BHTN = 582.375 đồng/ 15 tháng.

Do đó Trường sẽ thu bổ sung số tiền là: 117.675 đồng/ 1 sinh viên (582.375đ - 464.700đ).
Thời gian nộp tiền bổ sung: Sinh viên nộp tiền theo kế hoạch đóng học phí học kỳ đầu năm 2016 của Phòng QLĐT- CTSV tại Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Thời hạn sử dụng:
- Thẻ BHYT: Có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2016.
- Thẻ BHTN: Có giá trị sử dụng từ ngày 15/9/2015 đến hết ngày 14/12/2016.

Sinh viên có thẻ BHYT thuộc diện đối tượng khác còn giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2016 vẫn đóng tiền tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), sau đó đến Trạm Y tế (cơ sở A và B) nộp bản photo thẻ BHYT và biên lai đóng học phí để nhận lại tiền trong thời gian sớm nhất.

Ban cán sự lớp lập danh sách đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của lớp nộp cho Trạm Y tế trước ngày 28/8/2015.(Email: yte@ueh.edu.vn).

Mọi thắc mắc xin gọi số máy 38 296 571 và 38 531 105, hoặc liên hệ Trạm Y tế trường (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 và 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10) trong giờ làm việc.


Danh sách đăng ký KCB ban đầu: danh sách
Mẫu đăng ký bảo hiểm y tế: tải