Thông báo thực hiện chặng 2 của CDTN Sinh viên Kinh tế 2015

Nhằm đảm bảo cho chặng 2 của chiến dịch được thực hiện thành công, đạt hiệu quả tốt nhất, Ban Chỉ huy chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2015 thông báo một số nội dung liên quan chặng 2 “Vui hội trăng rằm” như sau.

ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM
BAN CHỈ HUY CDTN SINH VIÊN KINH TẾ 2015
*****

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO
Thực hiện chặng 2 của CDTN Sinh viên Kinh tế 2015

***

Nhằm đảm bảo cho chặng 2 của chiến dịch được thực hiện thành công, đạt hiệu quả tốt nhất, Ban Chỉ huy chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2015 thông báo một số nội dung liên quan chặng 2 “Vui hội trăng rằm” như sau:

1/ Thời gian thực hiện chặng 2 “Vui hội trăng rằm”: từ 12/09/2015 – 27/09/2015

2/ Công tác chiến sĩ:

- Số lượng chiến sĩ chặng 2:
+ Mặt trận huyện Bù Đốp – Bình Phước: 45 – 50 chiến sĩ/đội hình
+ Mặt trận xã Phong Phú – Bình Chánh: 70 - 80 chiến sĩ/đội hình.
+ Mặt trận xã Hiệp Phước – Nhà Bè: 70 - 80 chiến sĩ/đội hình.
+ Mặt trận Tp. HCM: tùy vào điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lên kế hoạch tổ chức tại các trung tâm, bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các Đoàn Phường.

- Tiêu chí tuyển chọn chiến sĩ: 50% số lượng chiến sĩ tham gia chặng 1; 50% số lượng chiến sĩ đăng ký tham gia chặng 2 (ưu tiên sinh viên đã có mẫu đăng ký trong chặng 1).
- Yêu cầu các đội hình thường trực thực hiện tại các mặt trận gửi danh sách đầy đủ về Ban Chỉ huy cấp trường cho đồng chí Lưu Mỹ Ngọc qua địa chỉ email: ngoclm@ueh.edu.vn và email youth@ueh.edu.vn chậm nhất trước 15h00 ngày 07/09/2015.
- Các đội hình thường trực không gửi danh sách chiến sĩ tham gia chặng 2 sẽ không được xét khen thưởng của chặng 2 chiến dịch.

3/ Nguyên tắc tổ chức địa bàn chiến dịch:
- Đối với các đơn vị tham gia đội hình thường trực tại chặng 1: mặt trận nào bắt buộc phải có đội hình cấp khoa tổ chức nội dung chặng 2 tại mặt trận đó.
- Đối với các đơn vị tham gia đội hình chuyên tại chặng 1: tuỳ theo điều kiện các đơn vị chọn 01 địa điểm đã tổ chức tại chặng 1 để thực hiện chặng 2 theo đội hình cấp khoa (để đảm bảo không bị trùng địa điểm, yêu cầu các đơn vị đăng ký cho BCH cụm trước ngày 23/08/2015)
- Lưu ý:
+ Nhằm thực hiện hiệu quả năm Thanh niên tình nguyện 2015, Ban Chỉ huy chiến dịch yêu cầu các Khoa/KTX/Viện chủ động lên kế hoạch cho các chi đoàn và đảm bảo chi đoàn thực hiện chặng 2 – Vui hội trăng rằm tại các mái ấm, nhà mở, khu bệnh nhi, viện dưỡng lão…
+ Các Khoa/KTX/Viện; CLB/Đ/N trực thuộc gửi kế hoạch tổ chức chặng 2 – Vui hội trăng rằm cho Ban Chỉ huy chiến dịch qua email youth@ueh.edu.vnhoặc hoisinhvien@ueh.edu.vn trước 17h00 ngày 24/08/2015.

4/ Công tác khen thưởng:

Khen thưởng chiến sĩ đội hình cấp khoa:
- Tặng giấy khen Đoàn trường cho các chiến sĩ xuất sắc nhất chặng 2 của các đội hình có đăng kí danh sách đúng hạn (trước 15h00 ngày 07/09/2015).
- Số lượng: tối đa 05% số lượng chiến sĩ mỗi đội hình.
- Lưu ý, ưu tiên cho cán bộ cấp chi đoàn, đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng các đội hình do chi đoàn, chi hội tổ chức:
- Tặng giấy khen của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường cho chi đoàn hoặc chi hội tổ chức tốt hoạt động trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
- Số lượng: Mỗi Khoa, KTX, Viện đề nghị tối đa 04 tập thể xuất sắc nhất và 04 cá nhân xuất sắc nhất của 04 tập thể đề nghị.
- Lưu ý: chỉ xét cho chi đoàn, chi hội nào có kế hoạch tổ chức đã được Đoàn – Hội cấp khoa duyệt.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
- Công văn đề nghị khen thưởng.
- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của đơn vị.
- Danh sách đề nghị khen thưởng.

Thời hạn và cách thức nộp:
- Nộp file về email huynhnaho@gmail.com, youth@ueh.edu.vn
- Nộp văn bản giấy về văn phòng Đoàn – Hội trường B.109.
- Thời hạn nộp: Trước 15g00 ngày 28/09/2015
Để chặng 2 của chiến dịch diễn ra đạt được kết quả tốt nhất, Ban Chỉ huy trường đề nghị các Khoa, KTX, Viện, CLB/Đ/N tổ chức các đội hình thực hiện chặng 2 thực hiện đúng theo tinh thần của thông báo, đề nghị tất cả chiến sĩ, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện Vui hội trăng rằm trên tinh thần sức trẻ tình nguyện, tạo được hình ảnh đẹp của sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM xung kích vì cộng đồng.

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH
CHỈ HUY PHÓ

(đã ký)


Dương Minh Mẫn
(Phó Bí thư Đoàn
Chủ tịch Hội Sinh viên trường)