Thông báo nhận hồ sơ xét trao “Carmudi – Học bổng trao tay” cho sinh viên năm học 2015 - 2016
Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 26/TB – ĐHKT - HSVTP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2015
THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ xét trao “Carmudi – Học bổng trao tay” cho sinh viên năm học 2015 - 2016

_____


Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.

1. Số lượng - Trị giá:
- Số lượng: 05 suất
- Trị giá: 200USD/ suất (tương đương 4.500.000đ)

2. Đối tượng – tiêu chuẩn
- Là sinh viên năm 2, năm 3 đang theo học các trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh.
- Điểm trung bình từ 7,5 trở lên.
- Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa.

4. Hồ sơ dự xét:
- 01 thư đề đạt nguyện vọng.
- 01 thư về dự định tương lai bằng tiếng Anh
- 01 bảng điểm học tập năm học 2014 – 2015
- Các chứng nhận, bằng khen tham gia hoạt động ngoại khóa (nếu có)

5. Thời gian nộp hồ sơ
- Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 14/10/2015 (Thứ tư)
- Thời gian xét hồ sơ: 16/10 - 20/10/2015
- Thời gian trao học bổng: 23/10/2015 (Thứ sáu)

6. Cách thức nộp hồ sơ
- Sinh viên truy cập tìm hiểu thông tin, tải mẫu thư đề đạt nguyện vọng tại website: http://www.carmudi.vn/scholarship/
- Sinh viên nộp về địa chỉ email: hocbongtraotay@carmudi.vn.
- Hồ sơ gửi bằng file PDF, hồ sơ đạt yêu cầu, sinh viên phải nộp bản gốc để đối chiếu.
Ban thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV khoa/ KTX nhanh chóng triển khai thông báo tới sinh viên nhằm hỗ trợ thiết thực nhất cho các sinh viên.
TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH

ã ký)

Dương Minh Mẫn