Thông báo nhận hồ sơ xét trao học bổng “Mobifone – Rockstorm” cho sinh viên năm học 2015 - 2016
Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 27/TB – ĐHKT - HSVTP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ xét trao học bổng “Mobifone – Rockstorm” cho sinh viên
năm học 2015 - 2016

_____


Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.

1. Số lượng - Trị giá:
- Số lượng: 100 suất
- Trị giá: 2.000.000 - 3.000.000 đồng/suất

2. Đối tượng – tiêu chuẩn
- Đối tượng: Tân sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM năm học 2015 - 2016.
- Tiêu chuẩn:
+ Là đoàn viên.
+ Học lực: Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).
+ Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
- Tiêu chuẩn ưu tiên
+ Tân sinh viên mồ côi cha mẹ, khuyết tật hoặc là nạn nhân chất độc màu da cam, gia đình chính sách.
+ Có những đóng góp xuất sắc trong phong trào công tác Đoàn, công tác Hội sinh viên và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.
+ Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong hoạt động vì cộng đồng được cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ghi nhận.
3. Hồ sơ học bổng
- Thư đề đạt nguyện vọng có dán kèm ảnh 3x4 và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm hoặc tải mẫu riêng cho từng loại học bổng về từ website của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố www.hotrosinhvien.vn).
- Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm …).
- Bản sao CMND, Thẻ Sinh viên, 1 ảnh 3x4.
- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường dự thi cung cấp hoặc có chứng thực (đối với tân sinh viên);
- Bảng điểm học tập năm học 2014 – 2015 (đối với sinh viên năm 2 trở lên)
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực.
- Bản photo Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận (đối với sinh viên mồ côi).

4. Thời gian – Địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 09/10/2015 (Thứ sáu)
- Địa điểm:
+ VP Đoàn TN – Hội SV trường phòng B109 – cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương.
+ Điền thông tin vào file excel và gởi về địa chỉ mail:
vyduong12345@gmail.com
Ban thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV khoa/ KTX nhanh chóng triển khai thông báo tới sinh viên nhằm hỗ trợ thiết thực nhất cho các sinh viên
TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH

ã ký)

Dương Minh Mẫn