Thông báo nhận hồ sơ xét trao “học bổng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ” cho sinh viên năm học 2015 - 2016

Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 28/TB – ĐHKT - HSVTP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ xét trao “học bổng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ”
cho sinh viên năm học 2015 - 2016

_____


Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.

1. Số lượng - Trị giá:
- Số lượng: Không hạn chế
- Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

2. Đối tượng – tiêu chuẩn
- Sinh viên năm 1 và năm 2 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015.
- Có điểm trúng tuyển 3 môn từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và theo học tại trường trúng tuyển.
- Có thành tích học tập tốt (Điểm trung bình năm học 2014 - 2015 đạt: 6.5 trở lên)
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.
- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
- Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2014, 2015.
- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

3. Hồ sơ học bổng
- Thư đề đạt nguyện vọng có dán kèm ảnh 3x4 và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm hoặc tải mẫu riêng cho từng loại học bổng về từ website của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố www.hotrosinhvien.vn).
- Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm …).
- Bản sao CMND, Thẻ Sinh viên, 1 ảnh 3x4.
- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường dự thi cung cấp hoặc có chứng thực (đối với tân sinh viên);
- Bảng điểm học tập năm học 2014 – 2015 (đối với sinh viên năm 2 trở lên)
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực.
- Bản photo Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận (đối với sinh viên mồ côi).

4. Thời gian – Địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 12/10/2015 (Thứ hai)
- Địa điểm:
+ VP Đoàn TN – Hội SV trường phòng B109 – cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương.
+ Điền thông tin vào file excel và gởi về địa chỉ mail:
vyduong12345@gmail.com
Ban thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV khoa/ KTX nhanh chóng triển khai thông báo tới sinh viên nhằm hỗ trợ thiết thực nhất cho các sinh viên

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH

ã ký)

Dương Minh Mẫn