Chương trình học bổng “Sumitomo Corporation” năm 2015

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Sumitomo Corporation Vietnam LLC tổ chức Chương trình học bổng “Sumitomo Coporation” năm 2015, cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DN – HỔ TRỢ SV
-----------
Số: 115 /TB-ĐHKT-QHDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v Chương trình học bổng “Sumitomo Corporation” năm 2015


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Sumitomo Corporation Vietnam LLC tổ chức Chương trình học bổng “Sumitomo Coporation” năm 2015, cụ thể như sau:

Ø Đối tượng: sinh viên hệ chính qui thuộc các khóa 38, 39, 40, 41 của Trường.
Ø Số lượng: 10 suất.
Ø Trị giá học bổng: 300 USD/suất.

Ø Tiêu chuẩn học bổng:
- Tân sinh viên khóa 41 có điểm trúng tuyển đầu vào từ 24 điểm trở lên;
- Sinh viên các khóa 37, 38, 39 có thành tích học tập tốt, điểm tích lũy 02 học kỳ gần nhất từ 8.0 trở lên. Ưu tiên cho những sinh viên từng nhận học bổng Sumitomo Corporation năm trước (nếu vẫn duy trì kết quả học tập giỏi);
- Có tư cách đạo đức tốt, điểm rèn luyện năm 2014 từ loại tốt trở lên;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, rất cần sự hỗ trợ về tài chính để tiếp tục việc học;
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2015.

Ø Hồ sơ xin học bổng gồm có:
- Đơn xin học bổng, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, tải về từ website:http://corsac.ueh.edu.vn);
- Bản sao Giấy triệu tập trúng tuyển của Trường, có công chứng (Khóa 41);
- Bảng điểm học tập 02 học kỳ gần nhất có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV (Khóa 38, 39, 40);
- Bảng điểm rèn luyện năm 2014 có xác nhận của phòng CTCT (Khóa 38, 39, 40);
- Bản sao Giấy chứng nhận Hộ nghèo năm 2015 hoặc Giấy chứng nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương);
- Bản sao CMND, Thẻ sinh viên (không cần công chứng);
- 02 ảnh 3x4 (01 ảnh dán Sơ yếu lý lịch và 01 ảnh kèm theo);

Ø Quy trình xét học bổng:
- Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/10/2015: tiếp nhận hồ sơ học bổng của sinh viên.
- 21/10/2015: sơ tuyển hồ sơ, tổng hợp danh sách tại Trường.
- 22/10/2015: xét duyệt học bổng tại Trường.
- 23/10/2015: đề xuất sinh viên nhận học bổng đến Sumitomo Coporation Vietnam LLC.
- 26/11/2015: Sumitomo Coporation Vietnam LLC tổ chức Lễ trao học bổng.
Ø Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/10/2015.

Ø Địa điểm nộp hồ sơ:
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - HỖ TRỢ SINH VIÊN
PHÒNG B0.03, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Q. 10
Điện thoại : (08) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Lâm Thị Vỵ Tha