Thông báo chương trình học bổng “Long Thanh Golf – Links to success!” – Năm 2015
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tổ chức Chương trình học bổng “Long Thanh Golf – Links to success!” - Năm 2015


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DN – HỔ TRỢ SV
----------------------------
Số: /TB-ĐHKT-QHDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2015


THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng “Long Thanh Golf – Links to success!” –
Năm 2015


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tổ chức Chương trình học bổng “Long Thanh Golf – Links to success!” - Năm 2015, cụ thể như sau:

Ø Đối tượng: Sinh viên hệ chính qui các khóa 38, 39, 40, 41 của Trường.
Ø Trị giá học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
Ø Số lượng: không giới hạn.

Ø Điều kiện nhận học bổng:
- Sinh viên khóa 41 có điểm trúng tuyển đầu vào từ 24 điểm trở lên;
- Sinh viên các khóa 38, 39, 40 có điểm trung bình tích lũy 02 học kỳ gần nhất từ 7.5 trở lên và thuộc các chuyên ngành Quản trị, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Marketing, Luật kinh doanh, Toán Tài chính, Thống kê kinh doanh, Tin học quản lý, Tiếng Anh Thương mại;
- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội; hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Ưu tiên trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, rèn luyện tốt và vươn lên trong học tập;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ là một lợi thế;
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2015.

Ø Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:
- Đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (theo mẫu, tải về từ websitehttp://corsac.ueh.edu.vn): yêu cầu trình bày rõ nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, kết quả phấn đấu học tập và rèn luyện, các thành tích nổi bật trong công tác đoàn thể, xã hội;
- Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất, có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV (Khóa 38, 39, 40);
- Bản sao Giấy triệu tập trúng tuyển có công chứng (Khóa 41);
- Bản sao Giấy xác nhận/ Giấy khen/ Bằng khen tham gia công tác xã hội do cơ quan, đoàn thể tương ứng xác nhận;
- Giấy chứng nhận gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương;
- Bản sao Thẻ sinh viên (không cần công chứng).
Lưu ý: Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ ứng tuyển Học bổng “Long Thanh Golf – Links to success! 2015”

Ø Quy trình xét học bổng:
- Từ 08/10 – 06/11/2015: triển khai chương trình học bổng và tiếp nhận hồ sơ;
- 15/11/2015: dự kiến tổ chức thi tuyển;
- 12/2015: dự kiến tổ chức Lễ trao học bổng.

Ø Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2015.

Ø Địa điểm nộp hồ sơ:
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - HỖ TRỢ SINH VIÊN
PHÒNG B0.03, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Q. 10
Điện thoại : (08) 3855 1777 (gặp anh Lộc)


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lâm Thị Vỵ Tha