Cho A là một ma trận vuông cấp 4 có det(A) = -2. Tính det(2A*)
A/c nêu cách giải giùm em với