KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2015
Trong đó:
ĐHCQ gồm: khóa 34,35,36,37
LTĐHCQ gồm: khóa 16,17,18
VB2ĐHCQ gồm: khóa 12,13,14,15
STT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
Hệ đào tạo
GHI CHÚ
1.
Thời gian đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp
23/11/2015 – 24/11/2015
Văn bằng 2 ĐHCQ Đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại P.QLĐT-CTSV (A0.15 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3)
26/11/2015 – 27/11/2015
- Liên thông ĐHCQ
- Đại học chính quy
2.
Họp xét tốt nghiệp
10/12/2015
3.
Thông báo danh sách đạt tốt nghiệp đợt 4 năm 2015
10/12/2015
Trên tranghttp://online.ueh.edu.vn
4.
Tập huấn và nhận giấy chứng nhận,bảng điểm tốt nghiệp đợt 4 năm 2015
23/12/2015
5.
Lễ tốt nghiệp
25/12/2015
Chuyên viên phụ trách:
- ĐHCQ: Thầy Sơn - nhson@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 38230082 ext. 122
- LTĐHCQ: Thầy Tài - ductaiqldt@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 3823082 ext. 123
- VB2ĐHCQ: Thầy Tài - ductaiqldt@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 3823082 ext. 123