Em đi làm rồi, mà giờ học cao học, có bài tập kinh tế vi mô này mà kiên thức trôi đi hết xin mọi người vào giải đáp, có nhầm box thì ad để e có lơi giải hẵng xóa nhà, ai giải được gửi bài cho em vào mail viet.ltv93@gmail.com cũng đươc nhé.thank all
Công ty Minh Mẫn hiện đang sản xuất ở mức sử dụng hết công suất. Hãng này có may mắn có các đầu vào cố định có thể chia nhỏ được, vì thế chi phí biến đổi trung bình của nó là không đổi đến mức sử dụng hết công suất. Cầu về sản phẩm mới của Minh Mẫn đang tăng, và hãng đang có 1500 đơn đặt hàng tồn đọng. Nó không thể tạo dự trữ và sợ rằng sẽ mất 20% người mua trong danh sách nếu nó không thể giao hàng trong tháng tới.
Hãng đang cân nhắc 2 phương án.
Phương án A:
Là tăng mức sản xuất lên đến hết công suất, điều đó làm tăng chi phí cận biên từ mức hiện thời là 1.500 nghìn đồng thêm 300 nghìn đồng cho mỗi 100 đơn vị vượt quá mức sản lượng hiện thời là 500 sản phẩm 1 tháng.
Phương án B:
Là thuê gia công các bộ phận khác nhau, và sau đó cho 1 hãng khác lắp giáp thành sản phẩm cuối cùng. Hãng ước tính các đơn vị này sẽ mất chi phí 2.200 nghìn đồng một đơn vị, bất kể dung lượng. Giá hiện thời của sản phẩm này là 2.995 nghìn đồng, và chi phí cố định của hãng là 250.000 nghìn đồng 1 tháng.
Chi phí cố định của hãng được kỳ vọng là không đổi bất kể lựa chọn phương án nào.
a. Tính lợi nhuận cho hãng ở mức sản lượng 500 đến 1500 đơn vị - sử dụng phương án A. Mức sản lượng hàng tháng tối ưu là bao nhiêu?
b. Nếu hãng sản xuất 500 đơn vị một tháng. Trong hai phương án này, phương án nào được thích hơn? Tại sao?
c. Bây giờ hãy xem xét sự kết hợp các phương án A và B và đưa ra khuyến nghịn của bạn cho ban quản lý của Minh Mẫn.