- Tuyên dương những sinh viên xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thêm phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Có thêm một nguồn tài liệu tham khảo nhằm mục đích giúp các sinh viên tìm tòi ý tưởng trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn trường
THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 116-KH/ĐHKT-ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2015


KẾ HOẠCH
V/v thực hiện và phát hành Tập san Nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2016

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:
- Tuyên dương những sinh viên xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thêm phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Có thêm một nguồn tài liệu tham khảo nhằm mục đích giúp các sinh viên tìm tòi ý tưởng trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn trường;
- Tạo sự nối kết giữa Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế Đoàn trường (Ban HT-NCKH-QHQT) với các sinh viên đã tham gia nghiên cứu khoa học, cũng như các sinh viên ham thích nghiên cứu khoa học trong toàn trường.
II. NỘI DUNG:
- Mở lớp hướng dẫn viết bài báo nghiên cứu khoa học cho các sinh viên có đề tài giải A, B, C giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ 2015” và sinh viên có đề tài được chọn gửi dự giải NCKH sinh viên cấp Bộ và Eureka (cấp thành);
- Mời giảng viên đánh giá và chọn những bài viết đạt yêu cầu để đưa vào Tập san Nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2016;
- Ban HT-NCKH-QHQT tiến hành biên tập, phát hành tập san dưới dạng giấy và tập san điện tử.
III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:
1. Đối tượng tham dự viết bài:
Các nhóm sinh viên, sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải A, B, C giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ” và sinh viên có đề tài đã được chọn gửi đi dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Eureka (cấp thành) năm 2015.
2. Thời gian thực hiện:
- 29/11/2015: Tổ chức lớp hướng dẫn viết bài báo khoa học và hỗ trợ các SV tiến hành viết bài báo cho tập san;
- 30/11/2015 –20/12/2015: Sinh viên viết bài và gửi về Ban HT-NCKH-QHQT;
- 28/12/2015 – 11/01/2016: Tổng kết và mời giảng viên thẩm định các bài báo;
- 12/01/2016 – 26/01/2016: Hoàn tất việc phát hành tập san;
- 27/01/2016: Phát hành tập san Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015.
3. Nội dung tập san:
- Tất cả các bài viết của các nhóm sinh viên, sinh viên tham dự (theo III.1) đã được thẩm định và đạt yêu cầu của bài báo nghiên cứu khoa học.
4. Ban chỉ đạo:
1. GS.TS Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
2. TS. Ung Thị Minh Lệ P.Trưởng P.QLKH-QHQT Phó ban
3. ThS. Phan Ngọc Anh Bí thư Đoàn trường Thành viên
5. Ban tổ chức:
1. ThS. Đặng Thị Bạch Vân Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT Trưởng ban
2. SV Nguyễn Minh Trung
3. SV Hoàng Anh Tú
Phó Ban HT-NCKH-QHQT
Phó Ban HT-NCKH-QHQT
Phó ban

Phó ban
4. SV Lê Thị Quỳnh Hương TV Ban HT-NCKH-QHQT Thành viên
5. SV Phạm Ngọc Thủy Tiên CTV Ban HT-NCKH- QHQT Thành viên
Các sinh viên là thành viên, CTV của Ban HT- NCKH-QHQT Đoàn trường là thành viên ban tổ chức.
6. Kinh phí:
Kinh phí của trường Đại học Kinh tế TP.HCM phân bổ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- 09/11/2015- 17/11/2015: Họp ban tổ chức và hoàn chỉnh kế hoạch
- 18/11/2015- 23/11/2015: Trình và xin ý kiến ban chỉ đạo
- 24/11/2015- 27/11/2015: Liên hệ mời giảng viên và sinh viên
- 29/11/2015: Tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng viết bài báo NCKH
- 20/12/2015: Hạn chót nộp bài báo khoa học
- 21/12/2015- 27/12/2015: Tổng kết số lượng bài báo tham dự
- 28/12/2015- 11/01/2016: Mời giảng viên đọc và đánh giá các bài báo
- 12/01/2016- 26/01/2016: Chuẩn bị phát hành tập san
- 27/01/2016: Phát hành Tập san NCKH sinh viên năm 2016.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)
ThS. Đặng Thị Bạch Vân