Mình đang muốn tìm một lớp học lập trình online ngoài HN mà không biết địa chỉ nào uy tín để theo học. bạn nào đã học rồi có thể cho mình xin ít kinh nghiệm được không?