xin chào mọi người. mình có 2 câu hỏi làm đề tài thảo luận nhóm. mọi người đi qua có thể giúp đỡ mình được không ạ? mình chân thành cám ơn ạ

Câu 1: Tại sao việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực sang tiền quy ước được xem là một bước phát triển trong lịch sử tiền tệ?
Câu 2: Nếu Việt Nam dự trữ vàng để tăng giá trị của tiền thì nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?