1/. Muốn tăng trưởng kinh tế phải chấp nhận để cho các doanh nghiệp phát triển như vậy bất bình đẳng trong thu nhập sẽ gia tăng đúng hay sai. Giải thích?
2/. Vì ngành nông nghiệp thường tăng trưởng chậm hơn ngành công nghiệp và dịch vụ như vậy có nên giảm nhanh nền nông nghiệp để góp phần tăng trưởng nhanh nền kinh tế không. Giải thích?
Xin cám ơn các bạn!!!