1. Hãy xem xét các biến cố sau đây và đánh giá xem chúng ảnh hưởng tới GDP thực như thế nào. Theo bạn thì những thay đổi trong GDP thực có phản ánh những thay đổi tương tự trong phúc lợi kinh tế không?
A.Một cơn bão đổ bộ vào Huế làm cho các công viên bị đóng cửa trong nhiều ngày.

B.Việc phát hiện ra một giống lúa mới làm tăng sản lượng thóc của nông dân.

C.Mâu thuẫn giữa công nhân và một ông chủ nước ngoài căng thẳng đến mức công nhân quyết định đình công.

D.Do nhu cầu về nhiều hàng hóa và dịch vụ đồng loạt giảm, nên nhiều doanh nghiệp trong nền kinh tế sa thải bớt công nhân.

E.Quốc hội thông qua một đạo luật về môi trường yêu cầu các doanh nghiệp không được sử dụng công nghệ gây ô nhiễm quá nhiều.

F.Có nhiều học sinh cấp ba thi trượt đại học nhận làm công việc cắt cỏ.

G.Nhiều ông chủ gia đình quyết định chỉ làm việc 4 ngày một tuần để có nhiều thời gian chơi với con cái hơn.

2. Anh Ba chỉ tiêu dùng cam. Trong năm 1, cam chanh giá 10 nghìn đồng một cân, cam sành giá 20 nghìn đồng một cân và anh Ba mua 10 cân cam chanh. Vào năm 2, cam chanh giá 20 nghìn đồng 1 cân, cam sành giá 10 nghìn đồng một cân và anh Ba mua 10 cân cam sành.

A.Hãy tính CPI cho mỗi năm. Giả sử năm 1 là năm cơ sở, tức năm mà giỏ hàng tiêu dùng được cố định. Chỉ số của bạn thay đổi như thế nào từ năm 1 sang năm 2.

B.Hãy tính mức chi tiêu danh nghĩa để mua cam trong mỗi năm. Nó thay đổi như thế nào từ năm 1 sang năm 2.

C.Hãy sử dụng năm 1 làm năm gốc và tính toán mức chi tiêu thực tế về cam của anh Ba trong mõi năm. Nó thay đổi như thế nào từ năm 1 sang năm 2?

D,Hãy định nghĩa chỉ số giá bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh nghĩa và mức chi tiêu thực tế và tính chỉ số giá cho mỗi năm. Nó thay đổi như thế nào từ năm 1 sang năm 2?

E.Giả sử anh Ba cảm thấy thỏa mãn như nhau khi ăn cam chanh hoặc cam sành. Giá sinh hoạt thực sự đối với anh Ba tăng bao nhiêu? Hãy so sánh câu trả lời này với câu trả lời này với câu trả lời của bạn ở phần (a) và (d). Ví dụ này nói cho bạn biết điều gì về chỉ số giá Laspeyres và Paasche.