Hiện nay em có học qua tối ưu hóa, nhưng không hiểu cách thêm ẩn phụ hoặc biến giả trong bài toán chuẩn hoặc chính tắc để đưa về toán đơn hình kẻ bảng, mong anh chị giúp dùm em với. Do em hơi chậm hiểu nên mong anh chị giải thích rõ rõ giúp em.