Chào các bạn, ở Việt Nam có 1 hình thức đầu tư rất phổ biến gọi là CHƠI HỤI. Đây là 1 kênh đầu tư có mặt ở không những thành phố và cả nông thôn. Những người Chơi Hụi thuộc đủ mọi tầng lớp, trình độ học vấn,…
Là 1 dân Kinh tế, bạn có hiểu thật sự bản chất của kênh đầu tư này hay không?
Cùng nhau bàn luận và đưa ra ý kiến của mình qua bàn luận của Thầy Tuấn Ngọc nhé
Link tại đây
Hoặc xem trực tiếp

Tag: đầu tư, chơi hụi, chủ hụi, giật hụi, kênh đầu tư mới, đầu tư ít vốn