Hi all,

Creatz3D Việt Nam đang cần tuyển internship để hỗ trợ các hoạt động marketing trong công ty.
Quyền lợi:
- Trợ cấp từ 100 - 150$
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Tham gia vào các sự kiện của công ty.

Công việc:
- Telemarketing
- Hỗ trợ các event, hoạt động marketing theo sắp xếp.

Chi tiết sẽ trao đổi trong phỏng vấn.

Xem thêm thông tin về Creatz3D: http://creatz3d.com.vn
Cảm ơn các bạn đã đọc tin