Chào mọi người,
Mình là cựu sinh viên của trường. Nay vì muốn nghiên cứu nên mình muốn nhờ các bạn một việc, nếu ai có tài liệu các môn chuyên ngành theo list dưới đây có thể cho mình xin để phục vụ nghiên cứu. Nếu có tài liệu, slide tiếng anh càng tốt ạ, mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
-Toán cao cấp
- Kinh tế Vi mô/Vĩ Mô
-Lý thuyết xác suất thống kê
-kinh tế phát triển
-Quản trị học
- Tối ưu hóa
- Kinh tế môi trường
- Lý thuyết tài chính tiền tệ
- Kinh tế lượng
- Nguyên lý thống kê
- Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
- Kinh tế công
- Thuế
- Lý thuyết trò chơi
- Phân tích lơi ích chi phí
- Chính sách ngoại thương