Chào anh chị và các bạn. Do em/mình có người nhà nhập viện nên bị lỡ mất tiết học nên hiện tại chưa nắm dc dạng bài tập này
Đề bài như sau

Qd = -3P + 100
Qs = 2P - 50

Thuế 5$/ sản phẩm đánh vào người bán .

Tính gánh nặng thuế người bán và người mua phải chịu trên 1 sản phẩm . Giá người mua phải trả ? Giá người bán nhận được . Tính tổng số tiền thuế chính phủ nhận được .

Em xin cảm ơn .