Chào admin, mình làm bên một tổ chức phi lợi nhuận. Bên mình rất hay tổ chức các chương trình dành cho sinh viên và hoàn toàn miễn phí. Mình có thể hỏi là mình có thể post bài vào đâu và có những giới hạn gì không?

Cám ơn admin