này hay tăng khả năng giao tiếp :3 cám ơn thớt nhiều nhé! để ghi lại học dần!