Mình có bài tập này không biết làm như thế nào cả, bạn nào có hướng dẫn hay tài liệu tham khảo gì chỉ giúp mình vớiĐề: Cặp phạm trù: Bản chất-Hiện tượng, cơ sở lý luận-cơ sở thực tiển: vận dụng và phân tích quá trình hội nhập của nước ta hiện nay?

CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU!