Câu hỏi nè: Trong bao có 10 chiếc găng tay, gồm 1 đôi màu trắng, 1 đôi màu vàng, 1 đôi màu xanh, 1 đôi màu hồng và 1 đôi màu đỏ (5 đôi = 10 chiếc). Lấy ngẫu nhiên chỉ một lần duy nhất ra 4 chiếc. Tính xác suất để trong 4 chiếc vừa lấy ra có:

a) 1 đôi màu trắng và 1 đôi màu xanh;

b) 1 đôi màu trắng, 1 chiếc xanh và 1 chiếc đỏ;

c) 1 đôi màu trắng và 2 chiếc còn lại màu nào cũng được;

d) ít nhất 1 đôi

Bạn nào uyên thâm có thể giải giúp m đề thi 3 câu hỏi bên dưới này ko? nếu ok, m sẽ hậu tạ bằng cái card điện thoại 100k. Liên hệ facebook.com/langocchikt của m nhé. Xin cảm ơn

19876105_1150879195055958_1997228229_o.jpg

click vào ảnh để xem to rõ, hoặc vào link này:
http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/12/19876105_1150879195055958_1997228229_o.jpg