Đang chờ mà ko biết khi nào mới có hãng vô trường mình làm chương trình tiếp. Đầu năm học giờ chưa thấy.