Sách viết khá rườm rà
Ghi nguyên nhân và giải pháp không liền nhau , rườm rà

Có thể tóm gọn lại thành bằng 1/3 hay 1/5

Trình bày rườm rà ,c ó thể kết nối các câu chuyện lại với nhau , ngắn gọn , như :

Jacob bao quát mọi thứ , Sophie nên kết nối mọi người

Ghi không đúng thực tế , không ai biết một người không có khả năng làm lãnh đạo việc đó lại cất nhắc , đề xuất lên làm lãnh đạo , người đó phải học hỏi trước , có thời gian tìm hiểu trước khi làm lãnh đạo

Ghi rườm rà :

Jacob không được đi qua lại giữa 2 nhà máy

Nên trao quyền cho người khác làm , bao quát mọi thứ , nên ghi ngắn gọn như thê , giải thích vì nếu làm ngược lại có thể sẽ không được như ý , sẽ thất bại , không thành công


Trình bày rườm rà quá khó nắm bắt được ý chính , khó nhận biết xung quanh , có cách khác để nắm bắt được nội dung như sách mà không cần rườm rà , đó là từ những doanh nhân thành công , thành công vượt trội , họ ghi ngắn gọn , theo tính acsch , vì nếu rườm rà quá khó nắm bắt ý chính , bị đối thủ qua mặt , dễ gây hại , có thế không nắm bắt được những gì quan trọng xảy ra xung quanh


Sách giáo sư dùng từ không cần thiết , bẫy năng lực , thay vào đó nên dùng từ đừng quá chú ý , trông chờ vào những chuyện trước mắt mà quên nhũng chuyện tương lai


Giáo sư kinh doanh nên đi làm kinh doanh 5 năm trở lên để có cảm giácHọc từ nhũng người đã thực hành tốt , nếu không có , chưa có thì kiếm nguồn từ giáo sư , nguồn tù giáo sư rồi ghi ngắn gọn lại ,

Hoặc tìm các giáo sư đã thực hành , thực hành tốt rồi để học

phần cuối chương trình bày tóm tắt khá ngắn đọc khó hiểu