Em chưa đi du lịch Hàn Quốc lần nào và đây là lần đầu tiên em được đi đó cả nhà, nhưng mà là đi tự túc hehe. Em chưa đi mà hết người này đến người kia đòi quà của em rồi nên em muốn hỏi cả nhà là đi Hàn Quốc thì mình mua gì về mới đúng và ý nghĩa ạ?!