Có tài liệu này rất bổ ích về thị trường Nhật Bản của Viện nghiên cứu phát triển Tp.HCM nè các bạn. Bao gồm thông tin về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam & Nhật Bản. Các Hiệp định thương mại tự do ký với Nhật Bản nữa. Các bạn tham khảo nhé:
http://www.hoinhap.org.vn/su-kien-sa...ai-tu-fta.html
Vô đường link trên rồi download file pdf về.