Hi cả nhà!
Mình là cựu sinh viên ngành Ngân hàng K35 UEH, mình đã tốt nghiệp 4 năm và hiện tại đang đi làm. Do trong thời gian này, các buổi tối mình khá rãnh nên có thể dạy kèm các môn Kinh tế vi mô, vĩ mô, tài chính doanh nghiệp...và các môn khác nếu các bạn cần. Trong thời gian đi học, các môn này mình đạt điểm tuyệt đối và tốt nghiệp loại giỏi, đồng thời trong quá trình đi làm vẫn áp dụng các kiến thức này nên mình còn nắm khá rõ nội dung các môn. Mình nhận dạy kèm các bạn sinh viên, người đang ôn thi học văn bằng 2, cao học và có thể tư vấn cho các bạn hướng nghề nghiệp sau khi ra trường luôn nhé.
Nhận dạy theo giá quá sinh viên, 100k/buổi. (khoảng 2 tiếng).
Contact mình nhé: 0908516105 (Lotus)
Many thanks!